“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard HALIMI

Z. Eduard HALIMI, Themelues dhe drejtues i kompanisë. Ai ka shërbyer si “Ministër i Drejtësisë dhe Zv. Ministër” (2005-2013). ‘Avokat i Përgjithshëm i Shtetit”, antar i Parlamentit dhe ““Nën-Kryetar i Komisionit të Ligjeve dhe Reformës në Drejtësi”. Pedagog i jashtëm ne Shkollën e Magjistratures dhe është profilizuar si ekspert i së drejtës private, fushën e bankave, teknologjisë. Autor i qindra artikujve dhe librit “Të bëhesh jurist i mirë

CEO, HALIMI LAW & TAX

Eduard HALIMI

Z. Eduard HALIMI, Themelues dhe drejtues i kompanisë. Ai ka shërbyer si “Ministër i Drejtësisë dhe Zv. Ministër” (2005-2013). ‘Avokat i Përgjithshëm i Shtetit”, antar i Parlamentit dhe ““Nën-Kryetar i Komisionit të Ligjeve dhe Reformës në Drejtësi”. Pedagog i jashtëm ne Shkollën e Magjistratures dhe është profilizuar si ekspert i së drejtës private, fushën e bankave, teknologjisë. Autor i qindra artikujve dhe librit “Të bëhesh jurist i mirë

CEO, HALIMI LAW & TAX

Shërbimet tona

Shiko të gjitha shërbimet »

Fusha Bankare & Financiare

Ligji bankar dhe financiar mbulon çdo aspekt të veprimtarisë së bankave dhe institucioneve financiare. Studio jonë ligjore në këtë fushë ndihmon klientët t’ju përmbahen legjislacionit bankar që qeveris transaksionet si në ekonominë vendore ashtu edhe në atë globale.

Tregtia, Praktika Tatimore

Avokatët e studios ligjore shqiptare Halimi pjesë e Rokas International, kanë një praktikë të gjate në fushën e tregtisë ndërkombëtare që trajton gamën e plotë të çështjeve ligjore që rrjedhin nga tregtia e mallrave dhe shërbimeve në të gjithë kufijtë ndërkombëtarë.

Energjia & Hidrokarbure

Tregu i energjisë është global, me shumë marrëveshje që kalojnë pertej kufijve lokal shqiptar. Halimi Albanian Law Firm është një nga firmat e pakta të vendosura në Shqipëri që mund të shfrytëzojnë një rrjet të vërtetë ndërkufitar në Shqipëri, Ballkan, Evropë dhe më tej.

Shoqeritë Tregëtare

Sektori që mbulon organizimin e Shoqërive Tregetare pranë Halimi Albanian Law Firm dhe Rokas këshillojnë organizata të mëdha dhe të vogla për, themelimin, menaxhimin, takime të bordeve të drejtorëve dhe komisionet e bordeve për një larmi të çështjeve të organizimit të
korporatave,

Prona & Pasuria e Paluajtshme

Çështjet ligjore lidhur me pasurinë e paluajtshme në Shqipëri janë përgjithesisht procese të gjata dhe komplekse dhe zakonisht janë arsyeja kryesore pse korporatat ndërkombëtare nuk investojnë në vendin tonë. Ligji mbi pronën e paluajtshme ka të bëjë me ndihmën e klientëve për të menaxhuar

Fusha Bankare & Financiare

Rregullat e Shtetit kanë një ndikim të madh në vendimmarrjen e kompanive dhe është një faktor vendimtar në planifikimin strategjik të shoqërive. Veprimet rregullatore dhe zbatuese nga institucionet e panumërta shqiptare dhe agjencitë e tyre mund të imponojnë kosto të konsiderueshme

Njerëzit tanë

Eduard HALIMI

Eduard Halimi përfundoi studimet në Drejtësi në vitin 1995, punoi si pedagog “full time” ne Akademine e Policise Shkencore deri ne 1997 dhe përfundoi studimet

Lexo me Shume »

Arlind AHMETAJ

Z. Ahmetaj ka perfunduar studiment e Gjimnazit ne SHAPE American High School ku u diplomua me Medalje Ari nga Presidenti i atehershem i Amerikes Barack

Lexo me Shume »

Fabjon MURRIZI

Fabjon Murrizi ka përfunduar arsimin universitar dhe është diplomuar për Bachelor në Drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës . Më pas ka vijuar

Lexo me Shume »

Fusha Bankare & Financiare

Ne e kuptojmë që problemet tuaja dhe të bisnesit tuaj duken të komplikuara.
Është qëllimi jonë t’ju bëjmë të ndiheni të sigurt.

0
AVOKATË
0
KLIENTË
0
ÇËSHTJE TË PËRFUNDUARA
0
ZYRA PËRFAQËSIMI

Na kontaktoni

Jemi kurdo për ty »

te-behesh-nje-jurist-i-mire (2)

TË BËHESH NJË JURIST I MIRË

Ky është libri i parë i Halimit, një libër profesional për juristët e rinj. Libri synon të përgatisë juristët e rinj, për tregun e ardhëshëm të punës, nëpërmjet të mësuarit, të menduarit, të shkruarit, të folurit si një jurist i mire me një praktikë ligjore me 120 kasuse e modele aktesh si t’i aplikoni në Korporatat më të mëdha, të Naftës, Bankave, Teknologjisë, Infrastrukturës dhe Energjisë. Libri vendos lexuesin në pozita të ndryshme proceduriale, në të drejtën penale, civile, administrative,

Na Kontaktoni

Na pyesni për çdo gjë. Në çdo kohë.

BLOG

Na Kontaktoni

Na pyesni për çdo gjë. Në çdo kohë.

BLOG

sqAlbanian