“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

AV-6-BW-scaled.jpg

Arlind AHMETAJ

Senior Associate

Telefon:
e-mail:

Adresa:

355696537007

aahmetaj@halimi.al

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Kullat Binjake Kulla 2, Kati 13
Tirana, Shqiperi

Përmbledhje (CV)

Z. Ahmetaj ka perfunduar studiment e Gjimnazit ne SHAPE American High School ku u diplomua me Medalje Ari nga Presidenti i atehershem i Amerikes Barack Obama. Me pas ai perfundoi Bachelorin per Juridik ne Universitetin e Hagës në të Drejtën Ndërkombëtare dhe Evropiane, ku eshte diplomuar me rezultate të shkëlqyera. Z. Ahmetaj ka perfunduar gjithashtu Masterin në University College London, i specializuar në ligjin e Konkurences. Ne perfundim te studimeve te tij, Z. Ahmetaj perfundoi nje program intensive 16-javor ne fushen e Reformave Shteterore (PDIA) prane Harvard University.
Ai ka punuar pothuajse dy vjet si avokat për Bashkinë e Tiranës, ku ka qenë anëtar i Sektorit të Planifikimit Strategjik, ku eshte marre me Marrëveshje të Partneritetit Publik-Privat dhe ka ndihmuar ne zbatimin e projekteve të tjera në përputhje me legjislacionin shqiptar. Para ketij angazhimi ai ishte anëtar i ekipit ligjor ne ceshtjen “Stanisic & Zupljanin” të Dhomës së Apelit prane Gjykates Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, si dhe anëtar i Komitetit të Helsinkit ne Holland ku ka asistuar ne projekte të ndryshme humanitare kryesisht me qendrat e paraburgimit të të rinjve në rajonin e Ballkanit.

Se fundi Z. Ahmetaj eshte bashkuar me ekipin e Rokas International, ku eshte i angazhuar kryesisht me ceshtjet ne Sektorin e Hidrokarbureve, Ligjit Tatimor, Ligjit Tregetare, Ligjit të Konkurrencës, Ligjin Nderkombetar dhe ate Europian etj.

sqAlbanian