“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Blerta Topore-6-BW

Blerta TOPORE

Legal Secretary

Telefon:
e-mail:

Adresa:

355692068848

btopore@halimi.al

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Kullat Binjake Kulla 2, Kati 13
Tirana, Shqiperi

Përmbledhje (CV)

Znj Topore ka përfunduar studimet në fakultetin Juridik “Justiniani i I” në Tiranë.

Ka punuar si asistente në një nga Drejtoritë e Përgjithshme në Ministrinë e Drejtësisë dhe me pas si asistente e zevendësministrit të transporteve pranë kësaj ministrie.

Ka punuar në periudha të ndryshme në Shoqërinë “SPHAERA” Design & Supervision në sektorin e burimeve njerezore dhe më pas me përgatitjen e dokumentacionit për pjesmarrjen në tendera të kësaj shoqërie.

Nga muaji nëntor 2020 I është bashkuar stafit të Halimi Law & Tax dhe Rokas International, si asistente ligjore në ndihmë të avokatëve për koordinimin e punës ndërmjet tyre dhe mbarëvajtjen e anës administrative të zyrës.

sqAlbanian