“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Lorenc HABILI

Lorenc HABILI

Tax Advisor

Telefon:
e-mail:

Adresa:

35567

lhabili@halimi.al

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Kullat Binjake Kulla 2, Kati 13
Tirana, Shqiperi

Përmbledhje (CV)

Z. Habili ka përfunduar studimet me rezultate të shkëlqyera për Administrim Biznesi pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Më pas, po pranë këtij Fakulteti, ai ka përfunduar Masterin e Shkencave për Administrim Biznesi me rezultate të shkëlqyera.

Karriera e tij ka filluar në sektorin privat, kur në vitin 2006, filloi të ishte specialist finance pranë një kompanie ndërtimi. Ndërsa një vit më vonë, për shkak të aftësive të shfaqura, u promovua në pozicionin e Drejtorit për Sektorin e Financës. Prej vitit 2007, ai ka punuar si një specialist finance dhe konsulent fiskal, duke punuar kryesisht me ekspertizat financiare, menaxhimin e politikave që lidhet me kapitalin, debitë, taksat dhe tatimet etj.

Nga Dhjetori i vitit 2008 ka punuar si Drejtor i Financës pranë shoqërisë “Nord Construction Ltd”, ndërsa prej vitit 2019, Z. Habili, për shkak të performancës së shkëlqyer është emëruar si administrator i kësaj shoqërie.

Nga viti 2016 e deri më sot, Z. Habili është një nga bashkëthemeluesit e shoqërisë “Gace Tax & Advisor”, duke punuar kështu në fushën e të drejtës fiskale, përgatitjen e raporteve financiare, krijimin e strategjive fiskale, analizimin dhe interpretimin e ndryshimit të legjislacionit fiskal. Prej vitit 2019, Z. Habili i është bashkuar ekipit të “Halimi Law and Tax”.

sqAlbanian