“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Nikolin 1

Nikolin MUÇAJ

Junior Associate

Telefon:
e-mail:

Adresa:

355697299353

nmucaj@halimi.al

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Kullat Binjake Kulla 2, Kati 13
Tirana, Shqiperi

Përmbledhje (CV)

Nikolin Muçaj aktualisht është duke finalizuar studimet në programin e integruar 5 vjeçar “Master i Shkencave në Drejtësi” pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Krahas studimeve, ai ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme dhe ka përfunduar një sërë praktikash, ku në mars të 2022 ka përfunduar praktikën 3 mujore pranë shoqërisë përmbarimore “Tirana Bailiff’s”. 

Nga nëntori 2022, Nikolin Muçaj është angazhuar pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit duke kryer monitorime mbi procesin e vetingut, situatat e respektimit të të drejtave dhe lirive të shtetasve dhe monitorimin e procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore 2023. Së fundmi, është angazhuar pranë organizatës në monitorimin e proceseve gjyqësore pranë Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në lidhje me veprat penale të korrupsionit.

Pas përfundimit të praktikës 6 mujore pranë studios ligjore “Halimi Law & Tax”, Z. Nikolin Muçaj është punësua pranë kësaj studioje në janar të vitit 2023. Pranë studios ligjore Z. Muçaj asiston në çështje të ndryshme në sektorin bankar, telekomunikacionit, hidrokarbureve, energjisë dhe infrastrukturës.

Ai zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane.

sqAlbanian