“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Xhino

Xhino DRANGU

Associate

Telefon:
e-mail:

Adresa:

355698778507

xhdrangu@halimi.al

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Kullat Binjake Kulla 2, Kati 13
Tirana, Shqiperi

Përmbledhje (CV)

Z. Drangu ka studiuar në Mbreterine e Bashkuar për një periudhë 10 vjeçare nga shkolla e mesme deri në kolegj.

Pas mbarimit të arsimit të përgjithshëm, ai u kthye në Shqipëri për të vazhduar studimet Bachelor dhe Master në Drejtësi në Universitetin e Nju Jorkut, Tiranë. Gjatë kësaj periudhe z. Drangu ndoqi trajnim profesional të London School of Economics për Analizën e Politikave Publike dhe trajnimin profesional në sektorin e auditimit të jashtëm dhe të brendshëm. Pas diplomimit ai filloi punën si specialist juridik ku angazhohej me legjislacionin për leje ndërtimi për shoqërinë Gruppo Koni shpk.

Z. Drangu më pas filloi punën në Kontrollin e Lartë të Shtetit në Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit. Aktualisht ai është duke studiuar LLM-në e tij të dytë në Kings College London në të Drejtën Ndërkombëtare Financiare dhe Tregtare.

sqAlbanian