“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Cluster One Eu Negotiations Platform – Albania

Kënaqësi të isha sot në tryezën e diskutimeve rreth Cluster One Eu Negotiations Platform – Albania lidhur me projektin e Qeverisë për “Pasaportat e Arta” organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Embassy of the Netherlands in Albania për të folur rreth reziqeve që paraqet për personat me rekorde kriminale dhe pastrimin e parave 👇

 

Share This Post

More To Explore

Blog

Halimi Law and Tax, me mbështetjen e WFD Albania

Nevojitet realisht dekriminalizim i politikës dhe jo politizim i dekriminalizimit. Në prezantimin e Raportit Mbi Zbatimin e Ligjit të Dekriminalizimit në Shqipëri, i përgatitur nga

sqAlbanian