“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Ora e Betit – Ish-ministri i Drejtësisë Eduard Halimi: Reforma e re gjyqësore pa studim fizibiliteti

z. Ora e Betit – Ish-ministri i Drejtësisë Eduard Halimi: Reforma e re gjyqësore pa studim fizibiliteti.

 

Share This Post

More To Explore