Rreth Nesh

E vetmja Studio Ligjore Shqiptare me 8 zyra përfaqësimi në Shqipëri dhe pjesë e një rrjeti me 12 zyra në Ballkan

Fushat Tona

Ne konsultojmë kompanitë më të suksesshme dhe më të mëdha në sektorin bankar, hidrokarbur, energjitik, etj

Njerëzit Tanë

Ne kemi ekspertët më të mirë të diplomuar me rezulate të shkëlqyera në Tiranë, Hagë, Paris, Londër

Z. Eduard HALIMI

Ne jemi aty për ty

Eduard Halimi themeloi firmën “Halimi Law Firm” që përfaqëson qindra kompani, klientë dhe personalitete të jetës publike dhe politike në Shqipëri. Ai u zgjodh si ekspert i të gjitha komisioneve hetimore parlamentare që nga viti 2002 deri në 2005. Në vitin 2005 u emërua zëvendësministër i drejtësisë dhe aktiviteti i firmës ligjore u pezullua nga ai moment për shkak të konfliktit të interesit.

Më shumë se 20 vite eksperiencë në çështje të ndryshme

 Shërbimet Tona

Fusha Bankare & Financiare

Ligji bankar dhe financiar mbulon çdo aspekt të veprimtarisë së bankave dhe institucioneve financiare. Studio jonë ligjore në këtë fushë ndihmon klientët t’ju përmbahen legjislacionit bankar që qeveris transaksionet si në ekonominë vendore ashtu edhe në atë globale.

Lexo më shumë

Tregtia, Praktika Tatimore dhe Doganore

Avokatët e studios ligjore shqiptare Halimi pjesë e Rokas International, kanë një praktikë të gjate në fushën e tregtisë ndërkombëtare që trajton gamën e plotë të çështjeve ligjore që rrjedhin nga tregtia e mallrave dhe shërbimeve në të gjithë kufijtë ndërkombëtarë.

Lexo më shumë

Energjia & Hidrokarbure

Tregu i energjisë është global, me shumë marrëveshje që kalojnë pertej kufijve lokal shqiptar. Halimi Albanian Law Firm është një nga firmat e pakta të vendosura në Shqipëri që mund të shfrytëzojnë një rrjet të vërtetë ndërkufitar në Shqipëri, Ballkan, Evropë dhe më tej.

Lexo më shumë

Shoqeritë Tregëtare

Sektori që mbulon organizimin e Shoqërive Tregetare pranë Halimi Albanian Law Firm dhe Rokas këshillojnë organizata të mëdha dhe të vogla për, themelimin, menaxhimin, takime të bordeve të drejtorëve dhe komisionet e bordeve për një larmi të çështjeve të organizimit të korporatave,

Lexo më shumë

Prona & Pasuria e Paluajtshme

Çështjet ligjore lidhur me pasurinë e paluajtshme në Shqipëri janë përgjithesisht procese të gjata dhe komplekse dhe zakonisht janë arsyeja kryesore pse korporatat ndërkombëtare nuk investojnë në vendin tonë. Ligji mbi pronën e paluajtshme ka të bëjë me ndihmën e klientëve për të menaxhuar

Lexo më shumë

Praktika Administrative

Rregullat e Shtetit kanë një ndikim të madh në vendimmarrjen e kompanive dhe është një faktor vendimtar në planifikimin strategjik të shoqërive. Veprimet rregullatore dhe zbatuese nga institucionet e panumërta shqiptare dhe agjencitë e tyre mund të imponojnë kosto të konsiderueshme
Për Konsulta Ligjore
Na kontaktoni falas.

Ne e kuptojmë që problemet tuaja dhe të bisnesit tuaj duken të komplikuara.

Është qëllimi jonë t’ju bëjmë të ndiheni të sigurt.

Na Telefononi

+355 42 267 707

+355 67 502 5325

09 am – 18.00 pm

Njerëzit Tanë

Eduard HALIMI

Eduard HALIMI

Mangaging Partner

ehalimi@halimi.al
Arlind AHMETAJ

Arlind AHMETAJ

Associate

aahmetaj@halimi.al
Taulant Koroveshi

Taulant Koroveshi

Associate

tkoroveshi@halimi.al

Avokatë

Klientë

Çeshtjë të Përfunduara

Zyra Përfaqësimi

Vendndodhja

Halimi Law and Tax

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”

Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13 ALBANIA, 1001

info@halimi.al
www.halimi.al

Halimi Law and Tax

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”

Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13 ALBANIA, 1001

info@halimi.al
www.halimi.al