KOMUNITETI I ENERGJISË MIRËPRET ANËTARËSIMIN SI VËZHGUES TË “UKRENERGO” NË ENTSO-E.

Më 7 Qershor 2022, Operatorët e Sistemit të Transmetimit (OST) të Evropës Kontinentale iu përgjigj pozitivisht kërkesës së OST “UKRENERGO” të Ukrainës për shkëmbimet komerciale të energjisë elektrike. Kjo pason sinkronizimin emergjent me rrjetin e Evropës Kontinentale më 16 mars të këtij viti.