“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

z. Halimi ne CNN A2 lidhur me drejtesine dhe situaten politike ne vend

z. Halimi ne CNN A2 lidhur me drejtesine dhe situaten politike ne vend.

Share This Post

More To Explore

Blog

DETYRIMI LIGJOR I QEVERISË PËR KONSULTIM PUBLIK

Sipas parashikimeve të ligjit me nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, Qeveria kadetyrim ligjor të konsultohet me grupet e interesit për miratimin e projektligjeve me