“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

HOLANDA SHËNON CMIMIN MË TË ULËT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË HISTORI

Ditën e shtunë të datës 23 Prill 2022, “NordPool Group” shënoi kufirin minimal të
çmimit të energjisë elektrike të arritur në Holandë.
Çmimet negative si në zonën e ofertës holandeze ashtu edhe në atë belge qëndruan
për shtatë orë, ndërkohë që ranë në nivelin më të ulët historik -222.36 EUR/MWh në
Holandë.

Share This Post

More To Explore

Blog

DETYRIMI LIGJOR I QEVERISË PËR KONSULTIM PUBLIK

Sipas parashikimeve të ligjit me nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, Qeveria kadetyrim ligjor të konsultohet me grupet e interesit për miratimin e projektligjeve me